Ơi !!! Còn mọi người thì sao !! ?? lần này chúng ta sẽ tham gia MINECRAFT ROLEPLAY với @ elmayo97, nơi chúng ta sẽ nhập một con bò trong minecraft! Làm thế nào chúng ta sẽ cứu vaquita của tôi? Để lại like và subscribe của bạn ngay bây giờ !! ⭐Tham gia LEGION GOD⭐ Hãy gọi cho tôi trên điện thoại! Nhận một bức thư độc đáo! Hãy Ăn Cùng nhau? ❤ → 🎮 Nhóm E-Sport của tôi 🎮 → 📷 Instagram của tôi: 🎵 Tik Tok của tôi: 🔷 Twitter của tôi: 📣 Facebook của tôi: 📣 My Discord: ▼ KINH DOANH LIÊN HỆ ▼ ▶ business@ raptorgamer.com ▶ Bản vẽ: legion@raptorgamer.com • Nhạc từ Âm thanh Đại dịch 🛠MI KIT YOUTUBER: 💻 Pc: AORUS DARK SAKURA PC: 🎙 Micrô: 📹 Máy ảnh: 🎬 Elgato Capture: 🎬 Chương trình ghi lại: Hành động 7u7 🛠 Bộ công cụ cơ bản với cái nào Tôi bắt đầu: 💻 Pc: Bất kỳ 🎙 Micrô: 📹 Máy ảnh: 🎬 Chương trình ghi lại: Hành động 7u7 #Raptor #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft