► Đăng ký ngay hôm nay! ► Trở thành thành viên ngay hôm nay! ► Thêm Video của Người kiểm tra thông tin! ► Xã hội của tôi! Instagram: Tik Tok: Mua hàng của tôi! ► Hàng hóa của tôi: Trò chơi mà chúng tôi đã chơi ► Biệt đội bị mắc kẹt trên MỘT KHỐI trong Minecraft! Xin chào, tôi là Alex và tôi thích chơi trò chơi Roblox với bạn bè của mình! Chúng tôi tự gọi mình là ‘Biệt đội’! Đăng ký để tham gia cùng chúng tôi trong nhiều cuộc phiêu lưu! Nếu bạn thấy điều này … Hãy chắc chắn để Đăng ký! Và thích video! : 3.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft