Xin chào, tôi là Kate! Hôm nay bạn bè của tôi và tôi chơi CHEF MOD MỚI ở AMONG US! #helloiamkate #AmongUs #Mod Nhận cặp Blokz của bạn từ Zenni tại đây: Theo dõi bạn bè tại: @Sigils @Biffle @SSundee @Henwy @Nicovald @Zud @LoafX @Ambrew @GarryBlox @Lookumz @PatP 💜Socials💜 ○ Twitch : ○ Twitter: ○ Instagram: ○ TikTok: ○ Facebook: ○ Discord: Biên tập bởi: Intro / Outro🎶: 🎶 :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us