CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÔI SỬ DỤNG ○ Ghi âm: Mirillis Action 2.8 và AirShou (trên Android) ○ Phiên bản: Adobe Premiere Pro CC 2017 và Adobe After Effects CC 2017 …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft