Tập đầu tiên Minecraft Werewolf, cũng như loạt phim về ma cà rồng, chúng ta tự biến mình thành người sói ở đây và thu thập các kỹ năng mạnh hơn bao giờ hết. 📷 Instagram: 👕 Benx Shop: ¹ 🏁 My Minecraft Server ▸ RandyMC.de 💈 Server Shop ▸ ¹ 💸 Hỗ trợ mã người sáng tạo: Benson 💜 Trực tiếp trên Twitch: 🐤 Twitter: 📨 Yêu cầu kinh doanh: benx@1up.mg ¹ Cung cấp các liên kết được đánh dấu này Quảng cáo.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft