Tôi thích Tàu lượn siêu tốc do nuropsych1 thực hiện nên tôi muốn làm lại nó cho máy chủ của chúng tôi. Đây là cách tôi bao xa cho đến nay. Tôi đã phải thay đổi một số thứ vì video gốc có máy quay quay rất nhiều và rất khó để tìm ra chiều cao và những thứ tương tự. Tuy nhiên CÁCH của nó gần hơn bất kỳ bản làm lại nào khác sooo ….

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft