► Mạng xã hội của tôi: ● Tôi đang ở VK – ● Instagram – ● TikTok – ● Discord – Xin chào các bạn! Tên tôi là Pixel và tôi sống ở dân làng số 13! Hôm nay tôi đã trở thành một người ghét thực sự và troll bạn tôi, Compote trong minecraft. Trở thành một người ghét và bị troll Compote trong minecraft. Xem video thú vị này về của tôi cho đến cuối cùng! # pixel # làng # minecraft # minecraft # minecraft # trolling # bẫy # compote # hater # biến hình # trở thành # chơi khăm # vẽ.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft