Chào buổi sáng những người sống sót! Chán vì trò chơi đang được bảo trì hôm nay? 🎮 Đừng lo lắng vì đã có chúng tôi bảo hiểm cho bạn! 😎 Xem tin tức Free Fire Prime Time ngay bây giờ và giảm bớt sự nhàm chán của bạn bằng một số tiếng cười, đồng thời, tận hưởng tất cả các bản cập nhật thú vị và các vật phẩm Rampage độc ​​quyền sắp ra mắt trong sự kiện Rampage New Dawn. 🔥⚔️ 03:08 Trang phục Rùa Đen sẽ được gọi là Shadow Earthshaker Bundle. 03:20 Azure Dragon, Vermillion Bird, White Tiger Dress lần lượt sẽ được gọi là Azure Stormbringer Bundle, Volcanic Whirlwind Bundle, Frost Sabertooth Bundle. 03:27 Các skin sẽ được gọi là M60 – Azure Stormbringer, M60 – Shadow Earthshaker, M60 – Volcanic Whirlwind và M60 – Frost Sabertooth 03:33 White Tiger Machete sẽ được gọi là Sabertooth Slash 03:38 Vermillion Bird Skyboard sẽ được gọi là Volcanic Whirlwind Skyboard 03:43 Chiếc dù sẽ được gọi là The Stormbringer 03:46 Mũ bảo hiểm sẽ được gọi là Rampage New Dawn (Head) #CommitToTheBattle #RampageNewDawn #FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire