Hôm nay chúng ta sẽ đưa mọi người đi chứa tất cả các loại SCP khủng khiếp !! Nâng cấp thiết bị để xây dựng trung tâm quản thúc !! ❤ Có video mới mỗi ngày !! Bắt đầu đăng ký từ hôm nay !! ❤ ➔ 🔥 Hãy cùng xem[A Shen]đang sử dụng[Thiết bị trực tiếp]Có gì hay ho: 🔥 • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ •[Nhóm sản xuất video]1) Biên tập viên ➔ AF 2) Subtitler➔ Peggy 3) Cover maker➔ Aphmau thumanil team / KrepsStudio 4) Aphmau Channel ➔ Welcome[Gửi bản đồ khối lúa mì của riêng bạn]:[Facebook]Follow me➔[Twitter]Follow me➔ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • Giấy phép • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • 1) OMFG Có sẵn tại: (cũng như Spotify: Tuyên bố về Giấy phép➔ 2) D1ofAquavibe www.youtube.com/user/D1ofAquavibe Có tại: www.D1ofAquavibe .com / music (cũng như iTunes, Google Play, v.v.) Tuyên bố cấp phép➔ 3) TheFatRat Có sẵn tại: Tuyên bố cấp phép➔ 4) Tuyên bố cấp phép dịch tễ➔ 5) Tuyên bố cấp phép FesliyanStudios➔ 6) Outro ➔ Tuyên bố ủy quyền sử dụng➔ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • ⭐ • #SCP 基金 #Containment lapse * Nếu bất kỳ nhà sản xuất hoặc nhãn hàng nào có vấn đề với bất kỳ video tải lên nào, vui lòng liên hệ với ( charlie615118@gmail.com) với tôi và tôi sẽ xóa nó ngay lập tức (điều này bao gồm các nghệ sĩ sử dụng hình ảnh) ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft