Minecraft, Nhưng thế giới được ngẫu nhiên hóa … ➡ Trong video này Tôi cố gắng để chạy minecraft nhưng toàn bộ thế giới là một ngôi làng, thế giới tùy chỉnh này trở nên khó khăn hơn nên tôi nghĩ vì vậy hãy nhớ thả một lượt thích trên video nếu bạn rất thích! Datapack tùy chỉnh ➡ Merch ➡ 💬 Bất hòa ➡ 🔴 Twitch ➡ 🐤 Twitter ➡ 📷 Insta ➡ 🖥McProHosting ➡ Sử dụng mã PaulGG khi thanh toán để được giảm giá 25%! 💻Ironside, Nhấp vào đây để tùy chỉnh PC của riêng bạn ➡ 🥤 Hỗ trợ người chơi! Sử dụng mã PaulGG khi thanh toán! ➡ _________ Chỉ Yêu cầu Doanh nghiệp: Paulgg@rsinfluence.com.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft