Minecraft 1.17. Trong video này, bạn nhận được tất cả tin tức về Minecraft Caves & Cliffs Update 1.17! Có rất nhiều khối mới và 3 mob mới. Có hệ thống địa chất, măng đá, thạch nhũ và nhũ đá dưới lòng đất! Với ống nhòm, bạn có thể nhìn xa và cảm biến Sculk có sẵn thông qua lệnh. ✘ Sách & thiết bị của tôi: ● Trở thành thành viên của kênh: ✘ Spark Merch Shop: ● Liên kết mạng xã hội: – Đăng ký kênh: – Facebook: – Twitter: – Instagram: – Kênh thứ hai: Đối với các liên kết được đánh dấu bằng ✘ Tôi nhận được hoa hồng giảm giá. # cập nhật #minecraft #sparkofphoenix

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft