👉 Mã người sáng tạo trong cửa hàng Fortnite: “michoucroute” 📸 Instagram của tôi: 💙 Twitter của tôi: 💜 Twitch của tôi: Xin chào! Hôm nay video mới trên Trong số chúng ta! Trong video này trên Between Us, chúng ta sẽ chơi giữa chúng ta với đội crouton như thường lệ trên bản đồ airship mới! Tôi sẽ là kẻ mạo danh và giết trước mặt apo ngoại trừ điều đó, apo bỏ chạy thay vì mang xác! Đăng ký! 🎁 Trở thành nhà tài trợ trên iOS: 👦 Kênh phụ: 📧 Địa chỉ email chuyên nghiệp: michoucontactpro@gmail.com.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us