Aphmau sắp rời khỏi Máy chủ Minecraft này, liệu bạn bè của cô ấy có ngăn cản cô ấy không !? 💜 Trở thành một thành viên YouTube siêu tuyệt vời! 💜 Hãy xem hàng hóa của tôi! 💜 ► Instagram: ====. * ・。 ゚ ☆ [Friends!] ☆。 ゚ ・ *. ==== ★ Zane: ★ Ein: ★ Kawaii ~ Chan: ★ Nội: ★ Pierce: #Minecraft #Aphmau.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft