Aphmau đã bị đầu độc trong Minecraft! ☠️ 💜 Trở thành Thành viên YouTube siêu tuyệt vời! 💜 Hãy xem hàng hóa của tôi! 💜 ► Instagram: ====. * ・。 ゚ ☆ [Friends!] ☆。 ゚ ・ *. ==== ★ Zane: ★ Kawaii ~ Chan: ★ Pierce: ★ MacNcheeseP1z: #Minecraft #Aphmau.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft