Đây là video về Amanguas của Chihaya YT! Các quy tắc và cách làm là phù hợp, nhưng tôi sẽ giải thích nó theo cách dễ hiểu cho người mới bắt đầu và hướng đến một cách tuyệt vời để giành chiến thắng! ▼ Tôi đang đưa ra một đoạn video được cắt bớt phân phối trong phụ! → Được đề xuất bởi Aman Guas ▼ Mildom ▼ Twitter ▼ Pokemon Sword Shield Devil Dice Binding[Danh sách phát]▼ Mario Maker 2 Dành cho những ai muốn xem lại từ đầu[Danh sách phát]▼ Amoung Us Trò chơi người sói thời thượng[Danh sách phát]▼ Kênh trực tiếp ▼ Yotsuba Girudo ▼ Thành viên của kênh ▼ Nhấp vào đây để nhận thư của người hâm mộ ▼ 〒107-6228 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo Midtown Tower 28 tầng UUUM Co., Ltd. Chihaya YT ▼ Nhấp vào đây để nhận yêu cầu công việc ▼ #Amongus #Amanguas #Chihaya.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us