Xin chào, tôi là Người tạo đất sét Jumulluck. Cho đến nay, chúng tôi đã tập hợp tất cả các vật nuôi của [Among Us] trong một video clip duy nhất. Nếu bạn thích video, hãy đăng ký! Thích nó! Hãy nhấn nó. Nếu bản dịch không chính xác, vui lòng viết nội dung sửa chữa trong bình luận. 0:00 [Among Us] pet Mini Crewmate 01:06 [Among Us] Robot thú cưng 03:05 [Among Us] chó cưng 04:46 [Among Us] pet Squig 06:17 [Among Us] pet Bedcrab 07:17 [Among Us] vật nuôi Stickmin 08:32 [Among Us] vật nuôi UFO 09:58 [Among Us] thú cưng Brainslug 11:08 [Among Us] thú cưng Hamster 12:40 [Among Us] thú cưng Ellie #clay #AmongUs #AmongUspet.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us