Chơi giữa chúng ta với người đăng ký. Discord: RULES: – Bạn chỉ có thể chơi nếu bạn ở trong nhóm bất hòa trên kênh thoại với những người chơi khác (ngay cả khi bạn không thể nói), vì mã phòng sẽ được phát hành ở đó. – Chờ trong kênh thoại “Trong số chúng ta” để vào trò chơi, từ đó bạn sẽ được thêm vào trò chuyện riêng tư – Chỉ nói khi trò chơi bắt đầu và tại thời điểm thảo luận trò chơi. – Bạn phải sử dụng tên YouTube của mình hoặc tên tương tự để tránh nhầm lẫn trong trò chơi. – Chơi liên tiếp 3 ván với cùng một nhóm người chơi và sau đó danh sách sẽ được gia hạn (không thay thế trong trường hợp ngắt kết nối). Lệnh trò chuyện:! Hahaha! Noo! Fail! Gameover! YuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuNNDnnnnnnnnnn_Bs_size!! Fatality! Jijiji! Nani! Tenkiu! Coi trọng! được rồi! vâng! đi! cố lên! clayton! clayton1! aa! go! begin! KO Hãy cân nhắc đăng ký và theo dõi tôi trên các mạng xã hội của tôi: Thành viên kênh: Đăng ký: Facebook:

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us