Ermonus có thể giải quyết các vấn đề toán học đúng cách không? Tôi hy vọng các bạn sẽ thích xem Baldi Sensei ^^.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us