AMONG US 360 ° Video- Phòng Điện – Trải nghiệm VR 👍 Cảm ơn đã xem! Đăng ký để biết thêm video! 13 + * Theo các quy định gần đây của FTC, các trò chơi trên kênh này không phải là một chỉ báo về đối tượng mục tiêu dự kiến ​​của nó. Video có thể chứa ngôn ngữ, chủ đề và chủ đề người lớn và do đó không được khuyến khích cho người xem dưới 13 tuổi.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us