vâng đó là trò chơi Phiên bản của ProDiamond: CHỈNH SỬA: Tôi xin lỗi vì tôi nhận ra rằng đã có HAI video lên. Đây là hai phiên bản: Cyber: Geomaniac: backstory-sorry video: Copyright Disclaimer theo Mục 107 của Luật bản quyền năm 1976, cho phép sử dụng hợp lý cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là cách sử dụng được luật bản quyền cho phép mà có thể vi phạm. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us