Âm thanh Minecraft được đồng bộ hóa hoàn hảo (Imagine Dragons Believer). Tôi thực sự thích kết quả của đồng bộ âm nhạc minecraft cuối cùng của mình, vì vậy tôi quyết định làm một cái khác! Lần này là bài hát Believer của Imagine Dragons. Đây là video chỉ có âm thanh trò chơi. ► Đăng ký! ► Bất hòa: ► Twitch: Imagine Dragons – Believer #Shorts #minecraft #minecraftshorts #imaginedragons # Believer.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft