Một video tất cả về cách chúng tôi tạo ra âm thanh của Minecraft? Một podcast sẽ không thích hợp hơn sao? Vâng, chúng tôi đã thực hiện nó ngay bây giờ, vì vậy hãy xem nó bằng cách nào! (Xin chân thành cảm ơn @The Noteblock Lizard và Giám đốc âm thanh Samuel Åberg của chúng tôi.).

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft