AIRSHIP.EXE | AMONG US Bản đồ mới của Among Us đã được phát hành và đây là một số trò chơi mà tôi đã ghi lại được biến thành một video được chỉnh sửa quá mức với đầy những meme dank! Theo dõi tôi tại đây: Instagram: (Nơi tôi thông báo mã bất cứ khi nào tôi đang chơi) Nhạc được sử dụng: “Pink Flamenco – Doug Maxwell” “King Dedede Theme – Drum & Bass” “Elevator Music – Gaming Background Music” Danh sách phát hiệu ứng âm thanh: AIRSHIP .EXE | AMONG US TWINS.EXE | AMONG MỸ VENTELEPORTER.EXEE | GIỮA CHÚNG TA .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us