#Everyday AmongUs #AmongUs[Các thành viên tham gia (bỏ qua tiêu đề kính trọng)]Terrazo / Natsume-sensei / Snapai / Zoniki / Kurokawa Chrome / Santos / Pikacross / ShoboSuke / Toya (Trò chơi mùa thu) / Sợ kim trung]Tôi sử dụng nó cho hình thu nhỏ video và phát sóng mà không được phép.[Khuyến mãi]Cùng chơi với Bí ẩn giết người “LYCAN” do Terrazzo thực hiện! ■ Twitter ⇒ ■ Danh sách phát thuận tiện để xem liên tục ⇒.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us