#Everyday AmongUs #AmongUs[Các thành viên tham gia (bỏ qua tiêu đề kính trọng)]Sợ kim Pikacross Ero-chan Terrazo Natsume-sensei Ptera Takahashi Santos Toya Fujimiya ELEZY[Thẻ #Daily AmongUs đang tìm kiếm hình ảnh minh họa]Tôi sẽ sử dụng nó cho hình thu nhỏ và phát sóng video mà không có sự cho phép.[Khuyến mãi]Cùng chơi với Bí ẩn giết người “LYCAN” do Terrazzo thực hiện! ■ Twitter ⇒ ■ Danh sách phát thuận tiện để xem liên tục ⇒.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us