Sykkuno, Toast, Valkyrae và Leslie đã chơi Among Us với 4 người và nó rất vui nhộn. 0:00 Xem trước 0:31 Trận 1 (Chúa tể thời gian) 3:46 Trận 2 (Kỹ sư) 8:44 Trận 3 (Chúa tể thời gian) 11:07 Trận 4 (Chúa tể thời gian) 11:51 Trận 5 (Biến hình) 15:39 Trận 6 (Jester) 16:15 Trận 7 (Cảnh sát trưởng) 17:13 Trận 8 (Cảnh sát trưởng) 20:03 Trận 9 (Chúa tể thời gian) 21:53 Trận 10 (Cảnh sát trưởng) 24:02 Trận 11 (Chúa thời gian) 26:26 Trận 12 (Cảnh sát trưởng) 27:17 Trận 13 (Morphling) 29:20 Trận 14 (Morphling) 32:52 Trận 15 (Morphling) Mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về công việc, vui lòng liên hệ: otvpogyt@gmail.com Intro Music: Lullaby by Joakim Karud Outro Music: Unknown Brain – Inspiration (feat. Aviella) [NCS Release]

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us