# 34 | Minecraft | Làm trang trại Creeper | Với Oggy Và Jack | Rock Indian Gamer | Kênh thứ hai của tôi – @ROCK RANGER Theo dõi trên Instagram – Email Yêu cầu Công việc – kdindia639463@gmail.com Hành trình sinh tồn trong Minecraft của tôi – Tín dụng hình thu nhỏ – @BeckBroJack ►Disclaimer- Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền theo mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976, trợ cấp được thực hiện cho “Sử dụng hợp lý” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng, giáo dục và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là cách sử dụng được luật bản quyền cho phép mà có thể vi phạm. Tất cả các bài hát được sử dụng từ – Thư viện âm thanh YouTube & Kevin MacLeod (Được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 4.0 License.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft