Nè mọi người! Đây là phần tiếp theo của một video mà tôi đã làm vài tháng trước, xem xét thêm một số bản mod mà tôi nghĩ sẽ rất tuyệt trong một thế giới theo chủ đề RPG. Tất cả các bản mod này đều có sẵn trên Minecraft 1.16.5 với Forge, nhưng hãy nhớ xem video trước của tôi để biết thêm nhiều bản mod khác! 40 chế độ RPG khác: Shaders: Bổ sung Shader Bài hát: [Sound Off – Jones Meadow][Familiar Lights – Jones Meadow]

Liên kết: The Twilight Forest: Goblin Trader: Doggy Talents: Yung’s Better Strongholds: Dungeons Plus: Bed Lợi ích: Nhiều dân làng hơn: Small Ships: Rare Ice: Dungeons Gear: Colytra: Mowzies Mobs: Illagers +: Random Loot Mod: Hostile Villages: Healing Campfore : Chuồng ngựa: Sự mọc lại: Thủ công thời Trung cổ: Cấu trúc của Mo ‘: Đường mòn hạnh phúc: Lạc đà: Balo RPG: Lâu đài trên bầu trời: Dấu thời gian: 0:00 – Giới thiệu 0:21 – Khu rừng chạng vạng 0:45 – Thương nhân yêu tinh 1:04 – Doggy Talents 1:29 – Thành trì tốt hơn của Yung 1:50 – Dungeons Plus 2:14 – Lợi ích trên giường 2:38 – Nhiều dân làng hơn 2:51 – Tàu nhỏ 3:18 – Băng hiếm 3:33 – Dungeons Gear 3:52 – Colytra 4: 09 – Mowzie’s Mobs 4:31 – Illagers + 4:59 – Random Loot Mod 5:20 – Hostile Village 5:42 – Healing Campfire 5:56 – Stables 6:18 – Regrowth 6:42 – Med Middle Craft 7:08 – Mo ‘ Structures 7:31 – Happy Trails 7:48 – Camels 8:14 – RPG Backpacks 8:37 – Castle in the Sky 9:08 – Outro #Minecraft #Mods #RPG.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft