Tốc độ đầu tiên trong 1.17 chống lại 2 thợ săn! @Marcy và @Nico. chống lại @locolochis và @Baddi cuối cùng tôi sử dụng quảng cáo? Sử dụng mã giảm giá “Marcy” của tôi để tiết kiệm 8% khi mua Kinguin! 🍔 LIVE MỖI ĐÊM VÀO 20:30 TẠI ĐÂY: 👕 → Bạn cũng có thể tìm thấy tôi: 🍔 MarcyGames: 📸 Instagram: 🎥 Marcyvlogs: → Đăng ký kênh của tôi và các bạn của tôi! 🟡 Jokers, đăng ký kênh và bạn sẽ có sandwich – 🔴 Marco: 🟠 Baddi: 🟢 Nico: ⚫️ Loco: → Máy chủ trò chơi và thư thương mại: 🌎 📧 Đối với các yêu cầu thương mại: → Trong kênh này, bạn có thể tìm thấy toàn bộ nội dung gia đình! tóm lại là một kênh thân thiện với gia đình từ trẻ em đến người lớn! ← ___________________________________________________________________________________ Nếu bạn đã đọc đến đây, điều đó có nghĩa là bạn là một VeroBurlone! cho mọi người biết bằng cách viết #veroburlone #MinecraftITA #Burlone trong phần nhận xét.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft