2 Minecraft Speedrunners VS Terminator. Điều này thực sự điên rồ. Điều gì sẽ xảy ra nếu herobrine giống như thế này … Theo dõi mạng xã hội của tôi: ➽ Twitter – @dreamwastaken ➽ Instagram – @dreamwastaken ➽ Snapchat – @dreampublic George: Baritone: Đây là thử thách sinh tồn 1,14 / 1,15 sử dụng baritone, tác động và plugin máy chủ tùy chỉnh . Một kẻ hủy diệt, là một bot minecraft, cố gắng ngăn cản tôi và bạn tôi đánh bại trò chơi. Bot cực kỳ tốt và có thể sử dụng các công cụ và khối kim cương để giúp nó. Nó cũng có sức khỏe vô hạn. Chúng ta có thể đánh bại enderdragon không? Bạn muốn xem lại điều này? Hãy thích video và chúng tôi sẽ tạo thành một loạt video! Minecraft Nhưng thử thách.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft