Cảm ơn đã xem! Tôi hy vọng các bạn thực sự thích nó 🙂 Hãy thích và đăng ký Làm ơn hãy xem video cuối cùng của tôi: 18 Biến thể âm thanh “Sử thi lãng mạn giết người” của #AmongUs trong 32 giây trong số chúng ta # Biến thể âm thanh #RomanticKills. #SoundVariations Meme Theo nghĩa chung nhất, sử dụng hợp pháp là bất kỳ việc sao chép tài liệu có bản quyền nào được thực hiện cho một mục đích hạn chế và “biến đổi”, chẳng hạn như để nhận xét, chỉ trích hoặc nhại lại một tác phẩm có bản quyền. Việc sử dụng như vậy có thể được thực hiện mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Hoạt hình của SuperWiiBros08 (hoạt hình gốc) Anh ấy thực sự rất tuyệt. Hãy đến và ủng hộ anh ấy 🙂 / Các nguồn âm thanh / hình ảnh trong video này đã được sử dụng theo cách để tạo ra trải nghiệm xem mới cho khán giả. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us