Video này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng các công trình Industrial và Steampunk cho thế giới của bạn! Chỉ hoạt động cho 1.17 trở lên! -Đăng ký và nhấn [🔔] biểu tượng! 💬 Sự bất hòa của tôi: 📷 Instagram của tôi: 💙 Twitter của tôi: 👍 Trang Facebook của tôi: 🎁 Mua hàng của tôi: 🎶 Nhạc của Eric Godlow Beats Số người đăng ký hiện tại: 318.895 #avrgtuna #minecraftbuildhacks Dấu thời gian: 0:00 – Intro 0:28 – 1. Bánh răng 1:13 – 2. Cần gạt / Công tắc 2:03 – 3.Ống công nghiệp 3:28 – 4. Bình chứa nước / Két nước 3:39 – 5.Máy số 1 4:07 – 6.Máy số 2 5 : 19 – 7.Máy móc 6:04 – 8.Máy công nghiệp 6:29 – 9.Copper bug-bot 7:07 – 10. Robot rác 8:39 – 11Animatronic (Robot Shark) 9:23 – Animatronic vs So sánh bình thường 9:33 – 12.Steampunk Aquarium 10:33 – Fanarts 10:49 – Outro.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft