Video gốc: Muỗng hay nĩa? Cảm ơn vì đã xem! Like và subscribe thúc đẩy mình làm nhiều nội dung hơn 🙂 #amongus #soundvariations #spoonkilling #meme.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us