Gần đây, Among Us đã trở thành nỗi ám ảnh mới của tôi, và tôi đang chơi nó rất nhiều trong vài tuần qua trên luồng! Vì vậy, sau khi nhảy vào một số trò chơi với lô này, nó sẽ rất hỗn loạn! @ 5up @Hafu @Ellum @dakotaz @xChocoBars @DumbDog @peterparkTV Cho mình theo dõi để cập nhật nhé! – Twitter – Instagram – Twitch – Cửa hàng của tôi! – Âm nhạc – Âm thanh Đại dịch Thông tin liên hệ – Email Doanh nghiệp – smajor@afkcreators.com.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us