100 ngày trong Minecraft’s Nether là một thử thách khá lớn. Với nguồn lực hạn chế và ít hoặc không có hy vọng, tôi, Luke TheNotable đã sống sót sau 100 ngày ở Nether. Tôi hy vọng bạn vui! Liên kết Tải xuống – Đăng ký ngay hôm nay !! – Theo dõi tôi trên Twitter!! – Nghệ thuật thu nhỏ – Maeder Theo dõi Tors! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft