Lừa nhau trong trò chơi sói ngoài hành tinh “Trong số chúng ta”. Nó thậm chí còn dễ hiểu hơn nếu bạn nhìn vào đây. (Video đầu tiên) → Chúng tôi đã giới thiệu một công cụ cho phép bạn trò chuyện với những người ở gần.[Danh sách phát trong số chúng ta]→[Đăng ký kênh]Fuji: Furukon: Gatchman: Dogma Kazami: Cha râu: Hira: towaco: Fanky: MSSP: ・ FB777: ・ eoheoh:[Twitter]Fuji: Furukon: Gatchman: Dogma Kazami: Cha râu : Hira: towaco: Fanky: FB777: eoheoh:[Cộng đồng Nico Nico].

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us