Lừa nhau trong trò chơi sói ngoài hành tinh “Trong số chúng ta”. Nó thậm chí còn dễ hiểu hơn nếu bạn nhìn vào đây. (Video đầu tiên) →[Đăng ký kênh]Fuji: Furukon: Taisho: youtube.com/c/47tsw Chúng tôi là nhân vật chính !: Tomo tóc đỏ: MSSP: ・ FB777: ・ eoheoh: Nhóm hàng ngày: ・ Peint: ・ Nigami:[Twitter]Fuji: Furukon: Taisho: Depression Sensei: Xiaolong: Tóc đỏ Tomo: FB777: eoheoh: Peint: Shinigami:[Nico Nico Community].

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us