H’okay! Giới thiệu Khoảnh khắc Shroud! Shroud Moments là một chuỗi mới, nơi tôi cho bạn thấy những đoạn trích đáng nhớ, những pha giết người, nội dung hài hước và bất kỳ thứ gì khác mà tôi có thể nghĩ ra từ các luồng của mình. Xem thêm Khoảnh khắc Shroud: ► Theo dõi tôi! TWITTER → TWITCH → YOUTUBE (2ND) → ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Kiểm tra các thiết bị ngoại vi chơi game huyền thoại của Logitech: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👌Quản lý kênh – ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #shroud #Fornite # ForniteHighlights.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite