Người không nghĩ mình là một người điên có thể là một người điên. Đó là một video phát trực tiếp của Trong số chúng ta. Thêm chức danh công việc với MOD! Đó là một quy tắc không chính thức. * Mad Mate là một mod thế hệ thứ ba được tạo bởi người nghe của Shobosuke.[Morphing]Trại trong áp phích ● Bạn có thể đóng giả người khác. -Có một nút để tiếp thu thông tin của người khác.・ Sau khi hút, bạn có thể nhấn nút một lần nữa để trở thành đối thủ trong số giây quy định.[Mad Mate]Trại trong áp phích ● Crewmate In-Poster và Mad Mate có điều kiện chiến thắng là “Chiến thắng trong áp phích” không biết nhau. Được hiển thị[Thợ săn tiền thưởng]Trại trong áp phích ● Cứ 40 giây một lần, người bị giết được chọn. -Nếu bạn giết phi hành đoàn mục tiêu, thời gian giết chết tiếp theo sẽ là 2,5 giây. -Nếu bạn giết một phi hành đoàn không có mục tiêu, thời gian giết tiếp theo sẽ là 50 giây. Cutout Live Broadcast Archive Nếu bạn có bất kỳ ý kiến ​​hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi[twitter]#AmongUs #A sói ngoài hành tinh #Amoas Amanguas Người hợp tác sản xuất video[Mã máy chủ ẩn MOD]Sản xuất Libhalt @ libhalt Lập kế hoạch ShoboSuke @ shobolinco Bạn có thể sử dụng. Snappai’s Adventure Above + Fan Exchange Discord URL mời máy chủ được đính kèm. Pai Twitter → Amazon Wanted Risuto → Người chơi 14 năm trò chơi Human Wolf. Tôi đang cố gắng hết sức để sống.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us