⚠️ Chúng ta tiếp tục với câu chuyện và khám phá hình dạng mới của bệnh nhân 0, cuộc chiến chống lại anh ta … đã biến thành một thứ gì đó ấn tượng … !!! Trong số chúng ta, lời kêu gọi giữa chúng ta, bệnh nhân0 trong chúng ta, trong số chúng ta lời gọi bệnh nhân0, trong chúng ta câu chuyện bệnh nhân 0, quái vật trong chúng ta, dạng bệnh nhân mới 0, mapaxe giữa chúng ta, bản đồ bị nguyền rủa trong chúng ta, không bao giờ chơi lúc 3 giờ sáng trong chúng ta, redd giữa chúng ta chúng tôi, andromeda giữa chúng tôi, creepypasta trong chúng tôi, câu chuyện kinh dị. Người tạo ra bệnh nhân0: oscar penax Người tạo ra dạng mới của bệnh nhân0: mapaxe Người tạo ra các bản đồ được sử dụng: tobyrd Nếu bạn thích nó, hãy ĐĂNG KÝ và cho TAY LÊN! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us