⚠️ Chúng ta tiếp tục mùa thứ hai và chúng ta phát hiện ra hình dạng đen tối của REDD kẻ mạo danh tối cao, nó đã trở thành một thứ gì đó … đen tối !! Trong số chúng ta, những hình thức đen tối trong chúng ta, redd trong chúng ta, những lời kêu gọi trong chúng ta, câu chuyện về redd trong chúng ta, creepypasta giữa chúng ta, mapaxe giữa chúng ta, câu chuyện kinh dị giữa chúng ta, những kẻ mạo danh trong chúng ta, quái vật trong chúng ta, bản đồ bị nguyền rủa trong chúng ta, không bao giờ Chơi lúc 3 giờ sáng trong số chúng tôi. Người tạo ra redd: oscar penax và keon Người tạo ra dạng bóng tối của redd: mapaxe Nếu bạn thích nó, hãy SUBSCRIBE và cho TAY LÊN! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us