Hôm nay, cùng với Ganicus, tại khán đài Asus Rog trong Comicon, chúng tôi phát trực tiếp trên Minecraft, trong đó 10 người tham gia sẽ xây dựng một chủ đề trong minecraft. Công trình tốt nhất sẽ được trao giải! ►Instagram: ► Facebook chính thức: ► Facebook cá nhân: —————————————— ———————————————

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft