👊 ĐỪNG QUÊN LIKE, SUBSCRIBE VÀ RING THE BELL! 💪 TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN – Truy cập và nhấp vào “THAM GIA” (bằng hai xu). 💰 NẾU BẠN MUỐN TẶNG – 📲 THEO DÕI PHƯƠNG TIỆN XÃ HỘI CỦA TÔI: – Twitter – – Instagram – – Bất hòa – ▶ HỖ TRỢ-A-NGƯỜI SÁNG TẠO MÃ: Con1234567890 Một số đặc quyền khi trở thành Thành viên là: – Nhận Huy hiệu đặc biệt trong Trò chuyện trên Youtube ; – Nhận một vai trò trong ConArmy Discord; – Nhận quyền truy cập vào một kênh văn bản và giọng nói đặc biệt trong ConArmy Discord Trở thành thành viên không bắt buộc nhưng được đánh giá rất cao! ⌨️ Phiên bản Video, Lớp phủ và Thiết kế Đồ họa tổng thể của VortisRD. Theo dõi anh ấy tại đây: Nhạc từ: Kevin MacLeod @ # Con1234567890 #Connor #AmongUs

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us