▸ Nguồn: Nền tảng gameplay: Video IlluminaHD: Bạn có nhớ Dream không? Anh ấy là một trong những youtuber Minecraft lớn nhất, trong chiến đấu và chạy tốc độ, ngoài ra còn có một máy chủ sinh tồn có tên “Dream SMP”. Hóa ra anh ấy và IlluminaHD đã làm được điều không thể của con người: họ đã tiêu diệt Minecraft với tất cả những thành tựu đạt được, trong thời gian kỷ lục. Anh ta đã sử dụng gian lận? Không phải vì nó đã được phát trực tiếp. Kỉ lục thế giới. Trở thành một bữa ăn nhẹ: (thành viên) Chúng tôi sẽ cố gắng cho đến cùng! 🔥.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft