Bobicraft đưa 100 người chơi / 200 người chơi vào một thế giới mà họ phải xây những ngôi nhà bằng đất trong Minecraft. 🟣 TRỰC TIẾP TRÊN TWITCH: 🔵 TWITTER: @BobicraftMC 🟡 DISCORD: 🔴 TIKTOK: 🟠 INSTAGRAM: 🟢 Minecraft Server: mc.bobicraft.net ⚫ Bobicraft + kênh phụ: 📧 LIÊN HỆ VÀ KINH DOANH: contactobobicraft@gmail.com – Music Credits, Qumu: – Tín dụng / hình nền trực quan: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💎 THAM GIA THÀNH VIÊN: 💎 10 Giây của bạn: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬ ● Minecraft TOP ● 100/200 NGƯỜI CHƠI: ● Những khoảnh khắc đáng kinh ngạc được ghi lại trong Minecraft: ● Minecraft Tricks and Tricks: ● EPIC Survival Worlds 100% hợp pháp: ● Phim tài liệu Minecraft: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬ 👁️ Thành viên OMNIPOTENT: Hazell 45, Luis David, CristopherGhost 💥LEGENDARY Thành viên: POKE! Saiyan, Antu Mundo, Valecita, Roger 💫COSMIC Thành viên: Alex Beni, Jtomas LegenD, Yoaan, Oscar Figueroa, ElSacoDePapas, Santi Crack yt, Tailscraft #Minecraft #videogames #Bobicraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft