Một đại dịch tàn khốc quét qua Thành phố New York, và từng cái một, các dịch vụ cơ bản bị lỗi. Chỉ trong những ngày, không có thức ăn hoặc nước uống, xã hội sụp đổ vào hỗn loạn. Sư đoàn, một đơn vị được phân loại gồm các đặc vụ chiến thuật tự hỗ trợ, được kích hoạt. Dẫn dắt cuộc sống dường như bình thường giữa chúng ta, các đặc vụ của The Division được huấn luyện để hoạt động độc lập với sự chỉ huy, vì tất cả những điều khác đều thất bại. #Gamemax #game #trailer.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us