Video tôi cho các bạn xem 5 hiệu ứng mà mặt trăng có trong minecraft 00:00 Giới thiệu 00:30 Hiệu ứng 1 01:09 Hiệu ứng 2 02:04 Hiệu ứng 3 02:55 Hiệu ứng 4 03:46 Hiệu ứng 5 …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft